về lịch giám sát chuyên đề " Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính của UBND huyện và các xã, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2020" (Đính kèm đề cương báo cáo)
Số ký hiệu văn bản 05/TB-ĐGS
Ngày ban hành 30/08/2021
Ngày hiệu lực 30/08/2021
Trích yếu nội dung về lịch giám sát chuyên đề " Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính của UBND huyện và các xã, thị trấn từ năm 2018 đến năm 2020" (Đính kèm đề cương báo cáo)
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Ngô Đức Hoàn
Tài liệu đính kèm TB_05_DGS.pdf
Đề cương báo cáo DGS.doc