v/v tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 06/KH-HĐND
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung v/v tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện Xuân Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Văn bản HĐND huyện
Lĩnh vực Hội đồng nhân dân
Người ký duyệt Bùi Văn Hảo
Tài liệu đính kèm KH_so_06-HDND.pdf