Sao lục Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Số ký hiệu văn bản 167-BS/HU
Ngày ban hành 14/10/2021
Ngày hiệu lực 14/10/2021
Trích yếu nội dung Sao lục Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng
Hình thức văn bản Sao lục huyện ủy
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Bùi Ngọc Định
Tài liệu đính kèm SL167.signed.pdf