v/v triển khai Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Số ký hiệu văn bản 498/UBND-CA
Ngày ban hành 13/09/2021
Ngày hiệu lực 13/09/2021
Trích yếu nội dung v/v triển khai Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Hình thức văn bản Công văn của UBND huyện
Lĩnh vực Công an
Người ký duyệt Chủ tịch Đặng Ngọc Cường
Tài liệu đính kèm cv_trien_khai_luat_cu_tru.pdf