Tổng số: 20
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
83/KH-UBND 30/09/2021 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 26/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 45
Tải về 2
102/KH-UBND 26/08/2021 v/v triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội
Lượt xem: 96
Tải về 3
03/2020/NQ-BĐD 14/07/2020 NQ phiên họp thường kỳ HĐQT Ngân hàng CSXH huyện
Lượt xem: 132
Tải về 0
3010/QĐ-UBND 13/07/2020 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện
Lượt xem: 198
Tải về 7
2298/QĐ-UBND 05/05/2020 V/v kiện toàn Ban chỉ đạo vốn đầu tư Ngân hàng NN&PTNT huyện
Lượt xem: 145
Tải về 6
292/QĐ-UBND 10/02/2020 V/v kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện Xuân Trường
Lượt xem: 196
Tải về 10
04/NQ-BĐD 17/01/2020 về phiên họp thường kỳ HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường
Lượt xem: 177
Tải về 1
03/NQ-BĐD 14/10/2019 về phiên họp thường kỳ HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường
Lượt xem: 213
Tải về 5
3436/QĐ-UBND 19/07/2019 Kiện toàn Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường
Lượt xem: 254
Tải về 0
02/NQ-BĐD 19/07/2019 Phiên họp thường kỳ HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Xuân Trường
Lượt xem: 212
Tải về 0
12