Tổng số: 90
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
110/UBND-VP2 24/08/2021 v/v khai thác, triển khai thực hiện Nghị quyết Phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương
Lượt xem: 29
Tải về 0
90/QĐ-CTHADS 25/05/2021 v/v ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THADS, thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 54
Tải về 1
01/KH-BDVHU-UBND 29/04/2021 v/v thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện năm 2021
Lượt xem: 38
Tải về 2
81-BS/HU 06/04/2021 Sao lục Thông báo số 147-TB/TU về việc phân công các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 phụ trách đảng bộ huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc tỉnh
Lượt xem: 71
Tải về 4
32/TB-UBND 05/03/2021 về Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc Họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2021
Lượt xem: 92
Tải về 2
biểu mẫu 22/01/2021 Kính gửi các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện biểu mẫu cung cấp thông tin để cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử (hạn nộp trước 9h sáng thứ 2 ngày 25/01/2021) có đính kèm bản word
Lượt xem: 139
Tải về 4
193/QĐ-UBND 21/01/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (Đính kèm phụ lục TTHC)
Lượt xem: 97
Tải về 0
64/UBND-VP8 20/01/2021 v/v thông báo văn bản QPPL mới được ban hành (Đính kèm Nghị định số 154/2020/NĐ-CP)
Lượt xem: 110
Tải về 0
01/CT-UBND 11/01/2021 v/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Lượt xem: 168
Tải về 13
1738/TB-SXD 23/12/2020 v/v đăng tải thiết kế mẫu các công trình xây dựng để áp dụng cho các chương trình mục tiêu của tỉnh và xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực QLNN về QHXD và PT cổng thông tin điện tử
Lượt xem: 116
Tải về 5
123456789